LA GRUPĂ

Programul educațional al Grădiniței cu Program Prelungit  ,,Speranța” urmează obiectivele existente în curriculumul pentru educație timpurie

ZILNIC

 • Exerciții de mișcare și relaxare;
 • Exerciții de stimulare a atenției;
 • Formarea și dezvoltarea unor capacități și atitudini în învățare;
 • Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii;
 • Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii;
 • Dezvoltarea autonomiei personale;
 • Dezvoltarea încrederii în sine.

SĂPTĂMÂNAL

 • Activități opționale la nivelul fiecărei grupe;
 • Joacă și exerciții în aer liber;
 • Dezvoltarea socială și emoțională;
  • Dezvoltarea creativității și a imaginației;
 • Proiecte pe teme de interes;
 • Servicii de consiliere psihologică/ educativă pentru copii și părinți;