Grădinița cu program prelungit Speranța dorește ca fiecare copil să se dezvolte liber, integral și armonios, să dobândească cunoștințe, capacități și atitudini necesare activității viitoare în școală și societate, să le formeze un comportament tolerant, care să stimuleze respectul, înțelegerea și cooperarea și să-i implice în acțiunile comunității.