Grădinița noastră are misiunea de a satisface nevoile educative ale preșcolarului, recunoscându-i experienţa dobândită în familie şi oferindu-i suport de lucru pentru valorificarea potențialului psihic, emoțional și fizic, pentru descoperirea propriei identitați și  atingerea performanțelor necesare adaptării  la cerințele activității școlare.